Aktualno

Vodstvene in strokovne delavce v vzgojno-izobraževalnih organizacijah vljudno vabimo na

Živeti raznolikost: vključevanje priseljencev, slovenščina in medkulturni dialog
Ničelna toleranca do nasilja: izzivi in problemi
  • Lendava, Vrtec, 23. januar, 20. februar, 12. marec, 9. april 2020 - prestavljeno
  • Vrhnika, OŠ Ivana Cankarja, 6., 27. februar, 5., 25. marec 2020 - prestavljeno
Spoštljiva komunikacija in reševanje konfliktov
Izzivi sodobne družbe in šola
Medkulturni odnosi in integracija
  • Šmarje Sap, Osnovna šola, 23., 31. marec, 3. april 2020 - prestavljeno