Aktualno

Vodstvene in strokovne delavce v vzgojno-izobraževalnih organizacijah vljudno vabimo na

Živeti raznolikost: vključevanje priseljencev, slovenščina in medkulturni dialog
 • Murska Sobota, OŠ I., 22. oktober, 12., 26. november 2019
 • Vodmat-Ljubljana, Vrtec, 16. oktober, 13. november 2019, 16. januar, 11. marec 2020
 • Logatec, OŠ Tabor, 8., 9., 15. november 2019
Ničelna toleranca do nasilja: izzivi in problemi
 • Ormož, Vrtec, 3. oktober, 7. november 2019, 16. januar, 6. februar 2020
 • Žetale, Osnovna šola, 9. oktober, 28. november, 11. december 2019, 12. februar 2020
 • Koper, Osnovna šola, 23., 24. oktober, 25., 26. november 2019
 • Kuzma, Osnovna šola, 28. in 29. oktober ter november 2019
 • Grad, Osnovna šola, 28. in 29. oktober ter november 2019
Spoštljiva komunikacija in reševanje konfliktov
 • Dobrova, Vrtec, 17. september, 16. oktober, 23. november 2019
 • Idrija, Osnovna šola, 7., 21. oktober, 11., 18. november 2019
 • Odranci, Osnovna šola, 9., 23. oktober, 20., 27. november 2019
 • Koper, Vrtec Delfino Blu, 15., 22. oktober, 15., 19. november 2019
 • Videm pri Ptuju, Osnovna šola, 25., 26. oktober, 13. november 2019
 • Trebnje, Vrtec Mavrica, 6., 12., 20., 26. november 2019
Izzivi sodobne družbe in šola
Medkulturni odnosi in integracija
 • Šoštanj, Vrtec,13., 20. oktober 2019, 13., 20. januar 2020
 • Sevnica, Vrtec Ciciban, 7., 14. november 2019, 16., 23. januar 2020