Aktualno

Vodstvene in strokovne delavce v vzgojno-izobraževalnih organizacijah vljudno vabimo na

Živeti raznolikost: vključevanje priseljencev, slovenščina in medkulturni dialog
Ničelna toleranca do nasilja: izzivi in problemi
 • Ptuj, Vrtec, 6., 27. januar, 24. februar, marec/april 2021 - izvedba na daljavo
 • Lendava, Vrtec, 23. januar, 20. februar, 5., 19. november 2020 - prestavljeno
 • Cirkovce, Vrtec in OŠ, 5. marec, 26. oktober, 17. november 2020 - prestavljeno
 • Duplek, Osnovna šola, 1., 8., 14., 22. oktober 2020 - prestavljeno
Spoštljiva komunikacija in reševanje konfliktov
 • Raka, Osnovna šola, 29. september, 6., 20. oktober, 3. november 2020 - prestavljeno
 • Vojnik, Osnovna šola, 1., 8., 15., 22. oktober 2020 - prestavljeno
 • Šmarješke Toplice, OŠ Šmarjeta, 7., 14. oktober, 4., 18. november 2020 - prestavljeno
 • Maribor, Vrtec Pobrežje (1), 13. oktober, 10. november, 1. december 2020, 5. januar 2021 - prestavljeno
 • Maribor, Vrtec Pobrežje (2), 15. oktober, 12. november, 3. december 2020, 7. januar 2021 - prestavljeno
 • Slovenska Bistrica, Vrtec Otona Župančiča (1), 21. oktober, 11., 26. november, 10. december 2020 - prestavljeno
 • Postojna, OŠ Antona Globočnika, 26., 27. oktober 2020 - prestavljeno
Izzivi sodobne družbe in šola
 • Otočec, Osnovna šola, 26. avgust, 19., 26. november 2020 - prestavljeno
 • Ljutomer, OŠ Stročja vas, 12., 19., 26. oktober, 2. november 2020 - prestavljeno
 • Radlje ob Dravi, Osnovna šola, 15. oktober, 23. november 2020, 30. januar 2021 - prestavljeno
 • Črnomelj, Vrtec Otona Župančiča, 4., 12., 18., 26. marec 2020 - prestavljeno
Medkulturni odnosi in integracija
 • Grosuplje, VVZ Kekec, 22., 29. september, 13., 20. oktober 2020 - prestavljeno
 • Semič, OŠ Belokranjskega odreda, 23., 30. september, 21. oktober, 4. november 2020 - prestavljeno
 • Kungota, OŠ in vrtec, 24. oktober, 9., 16. november 2020 - prestavljeno
 • Šmarje Sap, Osnovna šola, 2., 16., 23. november 2020 - prestavljeno
 • Šoštanj, OŠ Karla Destovnika-Kajuha - prestavljeno
 • Vrhnika, vrtec - prestavljeno