Aktualno

Vodstvene in strokovne delavce v vzgojno-izobraževalnih organizacijah vljudno vabimo na

Živeti raznolikost: vključevanje priseljencev, slovenščina in medkulturni dialog
Ničelna toleranca do nasilja: izzivi in problemi
 • Ormož, Vrtec, 3. oktober, 7. november 2019, 16. januar, 6. februar 2020
 • Žetale, Osnovna šola, 9. oktober, 14. november, 11. december 2019, 12. februar 2020
 • Koper, Osnovna šola, 23., 24. oktober, 25., 26. november 2019
 • Grad, Osnovna šola, 28. in 29. oktober 2019
 • Kuzma, Osnovna šola, 28. in 29. oktober 2019
 • Ljubljana, ZRC SAZU, 15. in 16. november 2019 - NACIONALNO
Spoštljiva komunikacija in reševanje konfliktov
 • Ljubljana, Gimnazija Moste, 28. junij, 19. september, 3. oktober 2019
 • Renče, Vrtec, 7. september, 3. oktober, 5. november 2019
 • Raka, Vrtec pri Osnovni šoli, 11., 18., 25. september, 2. oktober 2019
 • Dobrova, Vrtec, 17. september, 16. oktober, 23. november 2019
 • Idrija, Osnovna šola, 7., 21. oktober, 11., 18. november 2019
 • Odranci, Osnovna šola, 9., 23. oktober, 6., 27. november 2019
 • Koper, Vrtec Delfino Blu, 15., 22. oktober, 15., 19. november 2019
 • Videm pri Ptuju, Osnovna šola, 25., 26. oktober, 13. november 2019
Izzivi sodobne družbe in šola
Medkulturni odnosi in integracija
 • Novo mesto, OŠ Bršljin, 27. avgust, 28. oktober 2019
 • Sostro, Osnovna šola, 29. avgust, 18. september, 2. oktober 2019
 • Šoštanj, Vrtec,13., 20. oktober 2019, 13., 20. januar 2020
 • Sevnica, Vrtec Ciciban, 7., 14. november 2019, 16., 23. januar 2020
 • Ljubljana, ZRC SAZU, 15. in 16. november 2019 - NACIONALNO