Aktualno

Vodstvene in strokovne delavce v vzgojno-izobraževalnih organizacijah vljudno vabimo na

Živeti raznolikost: vključevanje priseljencev, slovenščina in medkulturni dialog
Ničelna toleranca do nasilja: izzivi in problemi
Spoštljiva komunikacija in reševanje konfliktov
Izzivi sodobne družbe in šola
Medkulturni odnosi in integracija