Aktualno

Vodstvene in strokovne delavce v vzgojno-izobraževalnih organizacijah vljudno vabimo na

Živeti raznolikost: vključevanje priseljencev, slovenščina in medkulturni dialog
  • Murska Sobota, OŠ I., 22. oktober, 12. november, 3. december 2019
  • Vodmat-Ljubljana, Vrtec, 16. oktober, 13. november 2019, 16. januar, 11. marec 2020
Ničelna toleranca do nasilja: izzivi in problemi
  • Ormož, Vrtec, 3. oktober, 7. november 2019, 16. januar, 6. februar 2020
  • Žetale, Osnovna šola, 9. oktober, 28. november, 11. december 2019, 12. februar 2020
  • Kuzma, Osnovna šola, 28. in 29. oktober ter november 2019
  • Grad, Osnovna šola, 28. in 29. oktober ter november 2019
Spoštljiva komunikacija in reševanje konfliktov
Izzivi sodobne družbe in šola
Medkulturni odnosi in integracija
  • Šoštanj, Vrtec,13., 20. oktober 2019, 13., 20. januar 2020
  • Sevnica, Vrtec Ciciban, 7., 14. november 2019, 16., 23. januar 2020