Aktualno

Vabimo vas na

zaključno konferenco projekta

LE Z DRUGIMI SMO

(2016–2021)

17. 9. 2021

Atrij ZRC, Novi trg 2, 1000 Ljubljana

 

Program

 

8.30–9.00 Registracija

 

9.00–9.30 Uvodni pozdravi

Maja Mihelič Debeljak, MIZŠ

Dr. Oto Luthar, ZRC SAZU

Dr. Igor Ž. Žagar, Pedagoški inštitut

Dr. Marina Lukšič Hacin, ZRC SAZU, Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije

 

9.30–10.30 Predstavitev rezultatov »Le z drugimi smo«

Pet 16-urnih seminarjev za pedagoške delavke, delavce, e-učilnica »Le z drugimi smo«,

seminarji za pedagoške kolektive: Od že prepričanih do razvoja socialnih, medkulturnih

in državljanskih kompetenc pri vseh zaposlenih

Dr. Marijanca Ajša Vižintin, ZRC SAZU, Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije

Maja Skaza, Vrtec Velenje

Elissa Tawitian, Osnovna šola Ivana Cankarja Vrhnika

Ferdinand Humski, Srednja strojna šola Ptuj

 

10.30–10.45 Odmor

 

10.45–12.45 Okrogla miza

Izkušnje koordinatork, koordinatorja seminarjev z usposabljanj: Zakaj so (bili) seminarji »Le z drugimi smo« sploh potrebni?

Dr. Marina Lukšič Hacin, ZRC SAZU, Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije

Dr. Marijanca Ajša Vižintin, ZRC SAZU, Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije

Dr. Igor Bijuklič, Pedagoški inštitut

Mag. Sabina Autor, Pedagoški inštitut

Dr. Alenka Gril, Univerza v Ljubljani, FSD, in Pedagoški inštitut

Dr. Mirjam Milharčič Hladnik, ZRC SAZU, Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije

 

12.45–13.15 Odmor

 

13.15–15.15 Okrogla miza

Kako univerze pripravljajo bodoče pedagoške delavke, delavce na delo v večjezičnih, večkulturnih in večverskih skupinah, razredih? Od načelne podpore do vsebin v učnih načrtih in učnih gradivih

Dr. Marijanca Ajša Vižintin, ZRC SAZU, Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije

Dr. Klara Skubic Ermenc, Univerza v Ljubljani, FF

Dr. Ksenija Šabec, Univerza v Ljubljani, FDV

Dr. Irena Lesar, Univerza v Ljubljani, PeF

Dr. Judit Zágorec-Csuka, Dvojezična OŠ I Lendava in Univerza v Mariboru, FF

Dr. Nives Zudič Antonič, Univerza na Primorskem, FHŠ

 

15.30 Pogostitev in druženje

GIAM ZRC SAZU, Gosposka 16, 1000 Ljubljana

 

Zemljevid »Le z drugimi smo« (2016–2021)

Pripravili: Špela Kastelic, Deja Gliha, ZRC SAZU, Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije

 

E-učilnica »Le z drugimi smo«: https://lezdrugimismo.si/sl/e-ucilnica

Seminarji »Le z drugimi smo«

  • Živeti raznolikost: vključevanje priseljencev, slovenščina in medkulturni dialog, dr. Marijanca Ajša Vižintin, ZRC SAZU, Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije
  • Ničelna toleranca do nasilja: izzivi in problemi, mag. Sabina Autor, Pedagoški inštitut
  • Spoštljiva komunikacija in reševanje konfliktov, dr. Alenka Gril, Petra Zgonec, Pedagoški inštitut
  • Izzivi sodobne družbe in šola, dr. Alenka Gril, dr. Igor Bijuklič, Pedagoški inštitut
  • Medkulturni odnosi in integracija, dr. Mirjam Milharčič Hladnik, dr. Klara Kožar Rosulnik, ZRC SAZU, Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije

 

Covid-19: Upoštevanje PCT-pogojev in maska so za udeleženke, udeležence konference obvezni.