Aktualno

Vodstvene in strokovne delavce v vzgojno-izobraževalnih organizacijah vljudno vabimo na

Živeti raznolikost: vključevanje priseljencev, slovenščina in medkulturni dialog
 • Brezovica pri Ljubljani, Osnovna šola, 29. februar, 26. oktober 2020 - prestavljeno
 • Škofja Loka, OŠ Cvetka Golarja, 7., 14. november 2020 - prestavljeno
 • Celje, IV. OŠ, 10., 17., 24. februar 2021 - prestavljeno
Ničelna toleranca do nasilja: izzivi in problemi
 • Lendava, Vrtec, 23. januar, 20. februar 2020 (v živo), 17. maj, 2. junij 2021 (na daljavo)
 • Cirkovce, Vrtec in osnovna šola, 5. marec 2020 (v živo), 4., 11. maj, 16. junij 2021 (na daljavo)
 • Ljubljana, Vrtec pod gradom, 7. marec 2020, 5., 9. junij 2021 - delno na daljavo
 • Koper, Osnovna šola, 23., 24. oktober, 25. november 2020 (v živo), 12. maj 2021 (na daljavo)
 • Ljubljana, OŠ Riharda Jakopiča, 11. februar, 23. marec, 28. junij 2021 - izvedba na daljavo
 • Lendava, Vrtec, 23. januar, 20. februar, 5., 19. november 2020 - prestavljeno
Spoštljiva komunikacija in reševanje konfliktov
 • Raka, Osnovna šola, 29. september, 6. oktober 2020 (v živo), 14. april, 12. maj 2021 (na daljavo)
 • Postojna, OŠ Miroslava Vilharja, 12. april, 4., 17., 19. maj 2021 - izvedba na daljavo
 • Slovenska Bistrica, Vrtec Otona Župančiča, 19., 29. april, 3., 24. maj 2021 - izvedba na daljavo
 • Postojna, OŠ Antona Globočnika, 3., 6., 24., 26. maj 2021 - izvedba na daljavo
 • Leskovec pri Krškem, Osnovna šola, 13., 20., 27. maj, 3. junij 2021 - izvedba na daljavo
 • Ljubljana, Srednja frizerska šola, 2., 21., 22., 28. junij 2021 - izvedba na daljavo
 • Vojnik, Osnovna šola, 1., 8., 15., 22. oktober 2020 - prestavljeno
 • Maribor, Vrtec Pobrežje (1), 13. oktober, 10. november, 1. december 2020, 5. januar 2021 - prestavljeno
 • Maribor, Vrtec Pobrežje (2), 15. oktober, 12. november, 3. december 2020, 7. januar 2021 - prestavljeno
Izzivi sodobne družbe in šola
 • Ptuj, OŠ Mladika, 22. marec - junij/september 2021 - delna izvedba na daljavo
 • Ljubljana, OŠ Vide Pregarc, 15., 20. april, 18., 25. maj 2021 - izvedba na daljavo
 • Velenje, Vrtec, 5., 19. maj, 14., 17. junij 2021 - na daljavo
 • Otočec, Osnovna šola, 26. avgust, 19., 26. november 2020 - prestavljeno
 • Ljutomer, OŠ Stročja vas, 12., 19., 26. oktober, 2. november 2020 - prestavljeno
 • Radlje ob Dravi, Osnovna šola, 15. oktober, 23. november 2020, 30. januar 2021 - prestavljeno
Medkulturni odnosi in integracija
 • Rogašovci, VVE pri OŠ Sveti Jurij, 11., 13., 18., 20. maj 2021 - izvedba na daljavo
 • Kungota, OŠ in vrtec, 24. oktober, 9., 16. november 2020 - prestavljeno
 • Šmarje Sap, Osnovna šola, 2., 16., 23. november 2020 - prestavljeno
 • Šoštanj, OŠ Karla Destovnika-Kajuha - prestavljeno