Aktualno

Vodstvene in strokovne delavce v vzgojno-izobraževalnih organizacijah vljudno vabimo na

Živeti raznolikost: vključevanje priseljencev, slovenščina in medkulturni dialog
Ničelna toleranca do nasilja: izzivi in problemi
  • Dravograd, Vrtec, 17., 25. oktober, 8., 15. november 2018
  • Podgora Kuteževo, Osnovna šola, 4. in 17. oktober, 7. in 22. november 2018
  • Gabrovka-Dole, Osnovna šola,  2. in 28. november 2018, 14. januar 2019
  • Selnica ob Dravi, Osnovna šola, 25. oktober, 7. november 2018, 10. januar, 14. februar 2019
  • Stopiče, Osnovna šola, 29. november 2018, 18. februar 2019
Spoštljiva komunikacija in reševanje konfliktov
Izzivi sodobne družbe in šola
Medkulturni odnosi in integracija