Prijava na KATIS

Izobraževanje

V programu »Le z drugimi smo« vam ponujamo pet BREZPLAČNIH 16-urnih seminarjev in sicer:

 

Seminarje izvajamo na regijskih, nacionalnih, konzorcijskih usposabljanjih ali pridemo v vaš kolektiv. 

Osnovne informacije o programu »Le z drugimi smo« najdete v zgibanki.

Vsebina in cilji seminarjev pa so podrobneje predstavljeni v Katalogu profesionalnega usposabljanja.