Spoštljiva komunikacija in reševanje konfliktov

Gradiva za vrtce

Spoštljiva komunikacija v vrtcu in šoli; Vodenje sodelovalnih interakcij v oddelku (1+2)

Pomen konfliktov za individualni razvoj in medosebne odnose; Strategije reševanja konfliktnih situacij (3+4)

Kultura vrtca in razredna klima; Oblikovanje inkluzivnega učnega okolja

Partnerstvo vrtca z družinami; Sodelovanje vrtca z lokalno skupnostjo