Spoštljiva komunikacija in reševanje konfliktov

Gradiva za šole

Spoštljiva komunikacija v vrtcu in šoli; Vodenje sodelovalnih interakcij v oddelku (1+2)

Pomen konfliktov za individualni razvoj in medosebne odnose; Strategije reševanja konfliktnih situacij (3+4)

Kultura šole in razredna klima; Oblikovanje inkluzivnega učnega okolja